Miot A 2015 rok.

Rodzicami zostali

BIRMA Marshall Dogs FCI & AYKO Boccaro.

5 piesków oraz 3 suczki

AYKO

ARTOS

ASTOR

ARON

AMIR

ALMA

AFERA

AZJA